Domeniul de studii: Fizică Tehnologică

Mecanică fizică I


1. Introducere. Locul mecanicanicii intre ramurile clasice ale fizicii. Concepte fundamentale: spatiu, timp masa.Masuri si unitati. Analiza dimensionala.
2. Marimi scalare si marimi vectoriale. Adunarea si scaderea vectorilor. Produs scalar, vectorial, mixt. Versori.
3. Sisteme de coordonate in plan si spatiu. Coordonate carteziene. Versorii axelor de coordonate. Coordonate polare. Coordonate sferice. Coordonate cilindrice.
4. Cinematica punctului material. Conceptul de traiectorie. Ecuatia de miscare. Viteza. Viteza medie si viteza instantanee. Vectorul viteza. Componentele carteziene ale vitezei. Hodograf. Acceleratia. Acceleratia medie si acceleratia instantanee. Vectorul acceleratie. Componentele carteziene ale acceleratiei. Formulele Fr�net. Raza de curbura a traiectoriei. Acceleratia normala si tangentiala.
5. Tipuri de miscari ale punctului material. Miscarea curbilinie. Miscarea cu vectorul acceleratie constant.
Miscarea rectilinie uniforma. Miscarea rectilinie uniform variata. Aruncarea oblica in vid. Miscarea circulara.
Miscarea elicoidala.
6. Principiile mecanicii. Enunturi si discutie. Definirea impulsului. Sisteme de referinta inertiale si neinertiale.
Transformarile Galilei.
7. Miscarea punctului material sub influenta diferitelor tipuri de forte. Forta constanta. Forta dependenta de timp. Forta dependenta de viteza. Frecarea cu aerul. Forta dependenta de pozitie. Aplicatie la dinamica oscilatorului armonic. Pendulul gravitational
8. Dinamica punctului material. Teorema variatiei impulsului pentru punctul material. Momentul fortei.
Momentul cinetic. Teorema variatiei momentului cinetic. Lucrul mecanic. Puterea. Energia cinetica. Teorema variatiei energiei cinetice. Energia potentiala.
Forte conservative. Energia totala. Conservarea energiei mecanice. Forte de frecare.
9. Dinamica sistemului de puncte materiale.
Definitia sistemul de puncte materiale. Forte interne si forte externe. Teorema variatiei impulsului pentru un sistem de puncte materiale. Teorema variatiei momentului cinetic pentru un sistem de puncte materiale. Teorema variatiei energiei cinetice totale. Conservarea energiei pentru un sistem de particule. Centrul de masa al unui sistem mecanic. Miscarea in jurul CM. Teoreme de descompunere.
10. Ciocniri. Legi de conservare. Ciocnirea plastica.
Ciocnirea elastica. Coeficienti de ciocnire.
11. Cinematica solidului rigid. Translatia si rotatia.
Formulele lui Poisson. Formulele lui Euler. Miscarea elicoidala. Teorema lui Chasles. Distributia acceleratiilor. Teorema lui Rivals. Miscarea plan paralela.