Structura solidelor cristaline. Elemente de cristalografie. Proprietăți de simetrie. Defecte.
Moduri de vibrație ale structurilor cristaline. Fononi. Proprietăți termodinamice.
Configurația electronică a solidelor cristaline. Structura de benzi. Modelul electronilor cvasilegați.
Statistica purtătorilor de sarcină. Clasificarea solidelor. Metale. Semiconductori. Semiconductori dopați. Aplicații.