MATEMATICI SPECIALE PENTRU INGINERI

100.00lei

1. FUNCfiII COMPLEXE 1.1 Numere complexe 1.1.1 Introducere. Forma algebric„ Mul˛imea numerelor complexe a ap„rut din necesitatea extinderii mul˛imii numerelor reale  astfel ca orice ecua˛ie de gradul al doilea s„ aib„ solu˛ii Ón noua mul˛ime. Fie 2  produsul cartezian al perechilor ordonate  x, y de numere reale, adic„    2   x, y x , y  . Pe mul˛imea 2  se definesc dou„ opera˛ii algebrice interne, adunarea ºi

Category:

Description

1. FUNCfiII COMPLEXE 1.1 Numere complexe 1.1.1 Introducere. Forma algebric„ Mul˛imea numerelor complexe a ap„rut din necesitatea extinderii mul˛imii numerelor reale  astfel ca orice ecua˛ie de gradul al doilea s„ aib„ solu˛ii Ón noua mul˛ime. Fie 2  produsul cartezian al perechilor ordonate  x, y de numere reale, adic„    2   x, y x , y  . Pe mul˛imea 2  se definesc dou„ opera˛ii algebrice interne, adunarea ºi Ónmul˛irea, astfel:       1 1 2 2 1 2 1 2 x , y  x , y  x  x , y  y , (1.1.1)       1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 x , y  x , y  x x  y y , x y  x y . (1.1.2) Aºadar, prin mul˛imea  a numerelor complexe vom Ón˛elege tripletul   2  ,, . Mul˛imea  Ónzestrat„ cu cele dou„ opera˛ii are o structur„ de corp comutativ. Elementele corpului  se numesc numere complexe. Un element al corpului  se va nota prin z , z  , z   x, y , cu x, y  . Elementele neutre ale corpului  sunt 0  0,0 ºi 1  1,0 . (1.1.3) Elementul z  x, y (1.1.4) este opusul elementului z , iar 1 2 2 2 2 , x y z x y x y            (1.1.5) este inversul lui z ºi se noteaz„ 1 z . Num„rul complex 0,1 a fost notat de Euler cu i ºi se numeºte unitatea imaginar„. Avem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click here to draw a picture to include in your comment.